Φορτώνει...

Πως να παρατείνετε την διάρκεια ζωής της μπαταρίας του φορητού υπολογιστή σας

Πως να παρατείνετε την διάρκεια ζωής της μπαταρίας του φορητού υπολογιστή σας
 
Τι κάνει την μπαταρία Ιόντων Λιθίου (Li-Ion) να γερνάει;
Ας αρχίσουμε με το πως δουλεύει μια μπαταρία ιόντων λιθίου. Η λειτουργία της βασίζεται στην κίνηση ιόντων μεταξύ των θετικών και αρνητικών ηλεκτροδίων. Στην θεωρία ένας τέτοιος μηχανισμός θα έπρεπε να δουλεύει για πάντα, άρα και η μπαταρία να μην γερνάει, αλλά εξωτερικοί παράγοντες όπως η χρόνος ζωής των κυκλωμάτων, η κίνηση, και η θερμοκρασία επιβαρύνουν τον χρόνο ζωής της και την απόδοση της. Λόγω των δυσχερών συνθηκών λειτουργίας μιας μπαταρίας την πραγματικότητα, οι κατασκευαστές δίνουν σαν μέσο χρόνο ζωής μιας μπαταρίας 300-500 κύκλους φορτίσεων και αποφορτίσεων. Θεωρητικά λοιπόν αν πάρουμε σαν παράδειγμα μια μέση χρήση, θα φτάσουμε στο συμπέρασμα ότι από 18 μήνες έως 3 χρόνια η μπαταρία θα έχει φτάσει στο τέλος της ζωής της.
Το βάθος της αποφόρτισης (Depth of Discharge) παίζει σημαντικό ρόλο στην συνολική ζωή μιας μπαταρίας ιόντων λιθίου. Όσο μικρότερο είναι το βάθος της αποφόρτισης τόσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος ζωής της, δηλαδή με άλλα λόγια όταν αφήνουμε μια μπαταρία να φτάσει στο χαμηλότερο σημείο της και μετά την φορτίζουμε, η μπαταρία θα φτάσει στο τέλος της ζωής της γρηγορότερα από όταν αν την φορτίζαμε στο 50%, ή στο 25%.
Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας είναι η κλιμακούμενη αύξηση της θερμοκρασίας (οτιδήποτε πάνω από 30ο C).
 
 
Ας δούμε έναν πίνακα πιο αναλυτικό:
 
Θερμοκρασία Μπαταρίας σε °C
Χωρητικότης που χάνεται
Χωρητικότης που χάνεται
όταν αποθηκεύεται στο 40%
όταν αποθηκεύεται στο 100%
(προτεινόμενο επίπεδο φόρτισης)
(τυπικό επίπεδο φόρτισης)
0°C
2% απώλεια σε 1 χρόνο, 98% υπόλοιπο
6% απώλεια σε 1 χρόνο, 94% υπόλοιπο
25°C
4% απώλεια σε 1 χρόνο, 96% υπόλοιπο
20% απώλεια σε 1 χρόνο, 80% υπόλοιπο
40°C
15% απώλεια σε 1 χρόνο, 85% υπόλοιπο
35% απώλεια σε 1 χρόνο, 65% υπόλοιπο
60°C
25% απώλεια σε 1 χρόνο, 75%; υπόλοιπο
            40% απώλεια σε 3 μήνες
 
Συμβουλές χρήσης και αποφυγής
1. Μην αποθηκεύετε την μπαταρία σας σε ζεστά και υγρά μέρη (αυτοκίνητα,  έκθεση στον ήλιο, μέρη με υγρασία)
2. Αποθηκεύετε την μπαταρία σας φορτισμένη στο περίπου 40%.
3. Μην χρησιμοποιείτε τον φορητό σας υπολογιστή σε σεντόνια, μαξιλάρια, κουβέρτες, κρεββάτι κ.λ.π., η μειωμένη εξαγωγή του αέρα ανεβάζει την θερμοκρασία των  κυκλωμάτων με αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση της θερμοκρασίας.
4. Μην αποθηκεύετε την μπαταρίας εντελώς αφόρτιστη.
5. Όταν αγοράζετε καινούργια μπαταρία φορτίστε και αποφορτίστε τουλάχιστον 5-10 φορές για να μπορέσει η μπαταρία να φτάσει στην μέγιστη δυνατότητα της.