Φορτώνει...

Σωστή Χρήση και έλεγχος τροφοδοτικού Φορητού Υπολογιστή

To παρόν άρθρο έχει γραφεί από την HP
 
Χρήση του Τροφοδοτικού
Το τροφοδοτικό χρησιμοποιείται για την επαναφόρτιση της μπαταρίας ενός φορητού υπολογιστή, καθώς και για την παροχή αξιόπιστης ισχύος που επιτρέπει τη λειτουργία του φορητού υπολογιστή για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αν ένα τροφοδοτικό παρουσιάσει σφάλμα, δεν θα επαναφορτίσει την μπαταρία και δεν θα παρέχει ρεύμα για τη λειτουργία του φορητού υπολογιστή χωρίς μπαταρία. Χρησιμοποιήστε αυτό το έγγραφο για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε και να ελέγχετε το τροφοδοτικό του φορητού υπολογιστή σας.
 
Χρήση και φροντίδα του τροφοδοτικού
Με τη σωστή χρήση και φροντίδα, το τροφοδοτικό θα φορτίζει την μπαταρία του φορητού υπολογιστή σας και θα παρέχει ρεύμα που θα επιτρέπει τη λειτουργία του για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Διαβάστε την παρακάτω ενότητα για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση και φροντίδα του τροφοδοτικού.
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω βήματα για να συνδέσετε το τροφοδοτικό στον υπολογιστή.
 1. Συνδέστε το βύσμα DC στην υποδοχή τροφοδοσίας του υπολογιστή.
 2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο τροφοδοτικό.
 3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα που λειτουργεί.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Η εμφάνιση των καλωδίων τροφοδοσίας διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και τη χώρα.
Εικόνα 1: Εξαρτήματα τροφοδοτικού
Εικόνα εξαρτημάτων του τροφοδοτικού
1 - Τροφοδοτικό
2 - Βύσμα DC
3 - Καλώδιο τροφοδοσίας
 
 • Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα στην οποία η πρόσβαση είναι εύκολη ανά πάσα στιγμή.
 • Να συνδέετε πάντα το τροφοδοτικό σε γειωμένη πρίζα.
  ΠΡΟΣΟΧΗ:Αν δεν χρησιμοποιείτε γειωμένη πρίζα, ίσως αισθανθείτε ένα "τσίμπημα" από το ρεύμα όταν οι παλάμες σας αγγίζουν τον φορητό υπολογιστή κατά τη χρήση.
 • Αν έχετε βύσμα 3 ακίδων στο καλώδιο τροφοδοσίας, συνδέστε το καλώδιο σε γειωμένη πρίζα 3 ακίδων. Μην απενεργοποιείτε την ακίδα γείωσης του καλωδίου τροφοδοσίας. Για παράδειγμα, μην συνδέετε προσαρμογέα 2 ακίδων. Η ακίδα γείωσης είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας.
 • Να διακόπτετε πάντα την τροφοδοσία του υπολογιστή τραβώντας πρώτα το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και, στη συνέχεια, αποσυνδέοντάς το από τον υπολογιστή.
 • Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό ΔΕΝ βρίσκεται σε ένα σημείο (π.χ. κάτω από ντουλάπια, κοντά σε ανεμιστήρες εξαερισμού ή θερμαντικά σώματα) ή δεν καλύπτεται από αντικείμενα (π.χ. τηλεφωνικό κατάλογο, κουβέρτες, ρούχα) όπου η θερμοκρασία του περιβάλλοντος μπορεί να υπερβαίνει τους 35 βαθμούς Κελσίου και να αποτρέπει την ψύξη με φυσική αγωγή θερμότητας. Το τροφοδοτικό μπορεί να θερμανθεί και να εισέλθει σε κατάσταση θερμικής προστασίας. Πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά, αφήστε το να κρυώσει για περίπου 5 λεπτά.
 • Χρησιμοποιήστε μόνο το τροφοδοτικό που συνόδευε τον υπολογιστή σας, καθώς και ανταλλακτικό τροφοδοτικό της HP ή συμβατό τροφοδοτικό που έχετε αγοράσει από την τοποθεσία www.hp.com .
 • Όταν φορτίζετε ή βαθμονομείτε την μπαταρία, εγκαθιστάτε ή τροποποιείτε λογισμικό του συστήματος (π.χ. προγράμματα οδήγησης και ενημερώσεις) και γράφετε πληροφορίες σε οπτικό δίσκο (π.χ. CD ή DVD), συνδέστε μια εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.
 • Όταν συνδέετε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, το εικονίδιο φόρτισης της μπαταρίας και το εικονίδιο του μετρητή της μπαταρίας στην περιοχή ειδοποιήσεων αλλάζουν εμφάνιση. Όταν ο υπολογιστής αποσυνδέεται από την εξωτερική τροφοδοσία, χρησιμοποιεί ρεύμα από την μπαταρία. Επίσης, η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται αυτόματα, ώστε να εξοικονομείται μπαταρία. Για να αυξήσετε τη φωτεινότητα της οθόνης, πατήστε Fn + ή επανασυνδέστε το τροφοδοτικό.
 • Αν χρησιμοποιείτε πάντοτε εξωτερική τροφοδοσία, πρέπει να βαθμονομείτε πιο συχνά την μπαταρία. Αλλιώς, μετά την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας, αφαιρέστε την εντελώς και συνεχίστε να εργάζεστε με την εξωτερική τροφοδοσία. Αν φορτίζετε συνεχώς την μπαταρία, χωρίς να την αφήνετε να εξαντλήσει τη φόρτισή της, μειώνονται η απόδοση και η διάρκεια ζωής της.
 • Πριν μετακινήσετε τον φορητό υπολογιστή, αποσυνδέστε το καλώδιο του τροφοδοτικού, το ποντίκι και άλλες περιφερειακές συσκευές.
  Κατά τη μετακίνηση, μην αφήνετε αξεσουάρ ή τροφοδοτικά συνδεδεμένα στον φορητό υπολογιστή. Αν τραβήξετε, λυγίσετε ή στριμώξετε αυτά τα καλώδια, μπορεί να σπάσουν οι υποδοχές.
 • Όταν πακετάρετε το καλώδιο τροφοδοσίας για να το φυλάξετε ή για να το μετακινήσετε, τυλίξτε το χαλαρά σε ρολό.
  Να τυλίγετε το καλώδιο έτσι ώστε να σχηματίζει ένα 8. Έτσι μπορείτε να αποθηκεύσετε εύκολα το καλώδιο, χωρίς να μπλέκεται και χωρίς να σπάνε τα σύρματά του.
  Εικόνα 2: Σωστά τακτοποιημένο τροφοδοτικό και καλώδια τροφοδοσίας
 • Μην τυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από το τροφοδοτικό ή γύρω από άλλο αντικείμενο, καθώς μπορεί να σπάσουν κατά λάθος τα εσωτερικά χάλκινα σύρματα του καλωδίου.
  Αν σπάσουν τα σύρματα, υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος τόσο για το τροφοδοτικό όσο και για την εσωτερική μονάδα τροφοδοσίας του φορητού υπολογιστή. Επίσης, αν σπάσουν τα σύρματα, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, καθώς και κίνδυνος ηλεκτροπληξίας για όποιον ακουμπήσει το καλώδιο.
  Εικόνα 3: Ακατάλληλα τυλιγμένο καλώδιο τροφοδοτικού
  Εικόνα 4: Φθαρμένο καλώδιο τροφοδοτικού
 • Χρησιμοποιήστε το τροφοδοτικό πάνω σε σκληρή, επίπεδη επιφάνεια.
  Αν είναι ανοιχτές πολλές εφαρμογές ή επαναφορτίζεται η μπαταρία, το τροφοδοτικό μπορεί να υπερθερμανθεί όταν φτάσει στο όριο της ισχύος του.
 • Αν η τάση του ρεύματος δεν είναι σταθερή, συνδέστε το τροφοδοτικό σε καλής ποιότητας σύστημα προστασίας από υπέρταση.
  Όλοι οι έλεγχοι πιστοποίησης τροφοδοτικών για τους φορητούς υπολογιστές HP γίνονται με γειωμένο τροφοδοτικό. Σε περίπτωση υπέρτασης ή ηλεκτροστατικής εκκένωσης σε μη γειωμένο τροφοδοτικό, υπάρχει κίνδυνος βλάβης.
 
Αν χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο τροφοδοτικό εκτός από αυτό που προοριζόταν για τον υπολογιστή σας, στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης του φορητού υπολογιστή μπορεί να εμφανιστεί μια ειδοποίηση.
Μήνυμα του HP Smart Adapter
Ενέργειες
Αυτό το μήνυμα δηλώνει ότι το τροφοδοτικό δεν παρέχει αρκετό ρεύμα για τη χρήση του φορητού υπολογιστή. Η λυχνία της μπαταρίας μπορεί να αναβοσβήσει γρήγορα 8 φορές. Το εικονίδιο μπαταρίας στην περιοχή ειδοποιήσεων δείχνει ότι ο φορητός υπολογιστής λειτουργεί με ρεύμα από την μπαταρία.

Για παράδειγμα, οι περισσότερες σειρές φορητών υπολογιστών δεν υποστηρίζουν τη χρήση τροφοδοτικού 65W ή ταξιδιωτικού αντάπτορα 65W.

Αυτό το μήνυμα δεν δηλώνει ότι το τροφοδοτικό πρέπει να αντικατασταθεί, ούτε ότι είναι ελαττωματικό. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο τροφοδοτικό για το μοντέλο του φορητού υπολογιστή σας.

Για την καλύτερη δυνατή απόδοση, χρησιμοποιήστε το τροφοδοτικό που συνόδευε τον φορητό υπολογιστή σας. Αν χρειάζεστε ανταλλακτικό τροφοδοτικό, ανατρέξτε στην ενότητα
Παραγγελία πιστοποιημένων ανταλλακτικών της HP .
Αυτό το μήνυμα δηλώνει ότι το τροφοδοτικό παρέχει αρκετό ρεύμα για τη χρήση του φορητού υπολογιστή, αλλά όχι επαρκές για την αναμενόμενη απόδοση.

Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τροφοδοτικό 65W που έχει σχεδιαστεί για φορητό υπολογιστή υψηλής απόδοσης, αλλά η απόδοση δεν θα είναι η καλύτερη δυνατή. Οι φορητοί υπολογιστές υψηλής απόδοσης της HP απαιτούν τροφοδοτικό 90 W.

Για την καλύτερη δυνατή απόδοση, χρησιμοποιήστε το τροφοδοτικό που συνόδευε τον φορητό υπολογιστή σας. Αν χρειάζεστε ανταλλακτικό τροφοδοτικό, ανατρέξτε στην ενότητα
Παραγγελία πιστοποιημένων ανταλλακτικών της HP .
 
Για την καλύτερη δυνατή απόδοση, να χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό που συνόδευε τον φορητό σας υπολογιστή HP. Επίσης, να ρυθμίζετε τη διαχείριση ενέργειας έτσι ώστε να έχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση με βάση τις ανάγκες σας.
Οι πληροφορίες για την ισχύ του τροφοδοτικού είναι εκτυπωμένες σε μια ετικέτα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του τροφοδοτικού.
Εικόνα 5: Παράδειγμα ετικέτας τροφοδοτικού με ισχύ 65 W
Εικόνα 6: Παράδειγμα ετικέτας τροφοδοτικού με ισχύ 120 W
Αν χρησιμοποιήσετε τροφοδοτικό με μικρότερη ισχύ από αυτή που χρειάζεται ο φορητός υπολογιστής, ίσως προκύψουν μερικά προβλήματα. Ο ρυθμός χρονισμού του επεξεργαστή μπορεί να μειωθεί ώστε να εξοικονομείται ενέργεια, με αποτέλεσμα να εκτελούνται πιο αργά τα προγράμματα. Επίσης, η μπαταρία μπορεί να φορτίζεται πιο αργά ή καθόλου, ενώ το τροφοδοτικό μπορεί να υπερθερμανθεί.
 
Ανάλογα με το μοντέλο, η ενδεικτική λυχνία LED της μπαταρίας (γνωστή και ως λυχνία τροφοδοσίας) μπορεί να είναι λευκή, πράσινη ή πορτοκαλί όταν το τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο και παρέχει ρεύμα στον υπολογιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Σε ορισμένους φορητούς υπολογιστές HP, οι λυχνίες LED δεν δηλώνουν κατάσταση λειτουργίας. Στους υπόλοιπους φορητούς υπολογιστές HP, ίσως υπάρχουν πολύχρωμες λυχνίες LED που δηλώνουν διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας. Για να μάθετε πώς λειτουργούν οι λυχνίες LED του φορητού υπολογιστή που διαθέτετε, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης που συνόδευε τον υπολογιστή.
Ο φορητός υπολογιστής Envy της HP υποδεικνύει με διαφορετικά χρώματα την κανονική λειτουργία του τροφοδοτικού.
 • Αν η λυχνία είναι πορτοκαλί, η μπαταρία φορτίζεται.
 • Αν η λυχνία είναι λευκή, το τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο.
 • Αν η λυχνία είναι σβηστή, το τροφοδοτικό είναι αποσυνδεδεμένο ή/και η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη ή δεν έχει τοποθετηθεί.
Κάποιοι φορητοί υπολογιστές έχουν μια ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας κοντά στην υποδοχή σύνδεσης του ρεύματος. Αν αυτή η λυχνία είναι αναμμένη, τότε το τροφοδοτικό λειτουργεί κανονικά.
Εικόνα 7: Ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας.
Εικόνα ενδεικτικής λυχνίας τροφοδοσίας.
 
Οι σταθμοί σύνδεσης μπορεί να έχουν περιορισμούς όταν χρησιμοποιούνται με διαφορετικά τροφοδοτικά. Χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο, συμβατό σταθμό σύνδεσης για τον φορητό υπολογιστή σας. Χρησιμοποιήστε το τροφοδοτικό που περιλαμβάνεται στο σταθμό σύνδεσης.
 
Έλεγχος του τροφοδοτικού
Αν ο φορητός υπολογιστής παρουσιάζει κάποιο από τα παρακάτω συμπτώματα, τότε πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω για να διαπιστώσετε αν το τροφοδοτικό λειτουργεί κανονικά.
 • Όταν ο φορητός υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στο τροφοδοτικό, ο φορητός υπολογιστής δεν ενεργοποιείται και οι φωτεινές ενδείξεις ή οι λυχνίες LED δεν ανάβουν.
 • Όταν ο φορητός υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στο τροφοδοτικό, η οθόνη δεν ανάβει.
 • Όταν ο φορητός υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στο τροφοδοτικό, η λυχνία LED λειτουργίας είναι σβηστή.
 • Όταν ο φορητός υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στο τροφοδοτικό, η μπαταρία δεν φορτίζεται.
ΠΡΟΣΟΧΗ:Το τροφοδοτικό μπορεί να σβήσει και να μείνει χωρίς ρεύμα, λόγω συνθηκών που μπορεί να προκαλέσουν υπέρταση, υπερθέρμανση και βραχυκύκλωμα. Για να αποκαταστήσετε τη λειτουργία του τροφοδοτικού, αποσυνδέστε το από την υποδοχή τροφοδοσίας για περίπου 5 λεπτά και συνδέστε το ξανά.
Βήμα 1: Εξετάστε το τροφοδοτικό, το καλώδιο τροφοδοσίας και τον υπολογιστή για τυχόν φθορές
 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
 2. Αποσυνδέστε το βύσμα DC από τον υπολογιστή.
 3. Ελέγξτε το τροφοδοτικό και τα καλώδια για φθορές ή ενδείξεις υπερθέρμανσης.
  Εικόνα 8: Παράδειγμα φθαρμένου τροφοδοτικού
  Παράδειγμα φθαρμένου και ραγισμένου τροφοδοτικού και κατεστραμμένου καλωδίου.
 4. Ελέγξτε την υποδοχή τροφοδοσίας του υπολογιστή, για να βεβαιωθείτε ότι η ακίδα στο εσωτερικό της δεν έχει λυγίσει ή σπάσει.
  Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ή ξένα υλικά στο εσωτερικό της υποδοχής σύνδεσης DC και ότι η κεντρική ακίδα ID είναι ίσια και δεν έχει λυγίσει στο εσωτερικό της υποδοχής.
  Εικόνα 9: Ακίδα βύσματος DC στον υπολογιστή
  Εικόνα ακίδας βύσματος DC στον υπολογιστή.
Αν το τροφοδοτικό, το βύσμα DC ή οποιαδήποτε καλώδια παρουσιάζουν φθορές, μην χρησιμοποιήσετε το τροφοδοτικό. Μπορείτε να αγοράσετε ένα ανταλλακτικό τροφοδοτικό από την HP. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Παραγγελία πιστοποιημένων ανταλλακτικών της HP ή επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης και υποστήριξης της HP για περαιτέρω βοήθεια.
Αν δεν υπάρχει φυσική ζημιά στο τροφοδοτικό, στο βύσμα DC ή στα καλώδια, συνεχίστε στο επόμενο βήμα.
Βήμα 2: Επιβεβαιώστε ότι η πρίζα λειτουργεί
 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
 2. Ελέγξτε την πρίζα συνδέοντας ένα μικρό φωτιστικό ή άλλη συσκευή που γνωρίζετε ότι λειτουργεί.
  Αν το μικρό φωτιστικό ή η άλλη συσκευή λειτουργούν, η πρίζα δεν παρουσιάζει πρόβλημα. Συνεχίστε στο Βήμα 3: Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και το τροφοδοτικό .
  Αν η πρίζα δεν παρέχει ρεύμα, δοκιμάστε το μικρό φωτιστικό ή την άλλη συσκευή σε διαφορετικές πρίζες μέχρι να βρείτε μια λειτουργική πρίζα και συνεχίστε στο επόμενο βήμα.
 
Βήμα 3: Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και το τροφοδοτικό
 1. Αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το τροφοδοτικό.
 2. Συνδέστε πάλι το καλώδιο τροφοδοσίας στο τροφοδοτικό. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι καλά στερεωμένο στην είσοδο του τροφοδοτικού.
Βήμα 4: Συνδέστε το τροφοδοτικό στον υπολογιστή
 1. Αφαιρέστε τη βασική (και τη βοηθητική) μπαταρία από τον φορητό υπολογιστή.
 2. Συνδέστε το άκρο του βύσματος DC του τροφοδοτικού στην υποδοχή τροφοδοσίας του υπολογιστή.
 3. Συνδέστε απευθείας το καλώδιο τροφοδοσίας του τροφοδοτικού σε πρίζα που λειτουργεί. Μην το συνδέετε σε πολύπριζο, σε συσκευή προστασίας από υπέρταση ή σε δευτερεύουσα πηγή τροφοδοσίας.
 4. Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία LED του τροφοδοτικού είναι αναμμένη όταν είναι συνδεδεμένο σε επιτοίχια πρίζα.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Κάποια τροφοδοτικά δεν έχουν λυχνία LED.
 5. Επιβεβαιώστε ότι είναι ασφαλείς όλες οι συνδέσεις καλωδίων τροφοδοσίας.
  Αν η σύνδεση DC στον υπολογιστή είναι χαλαρή, τότε η υποδοχή σύνδεσης ή η πλακέτα συστήματος έχει πάθει ζημιά και πρέπει να επισκευαστεί. Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης και υποστήριξης της HP για περαιτέρω βοήθεια.
Βήμα 5: Βεβαιωθείτε ότι ο φορητός υπολογιστής παίρνει ρεύμα από το τροφοδοτικό
 1. Όταν είναι συνδεδεμένο το τροφοδοτικό, δείτε αν υπάρχουν λυχνίες LED μπροστά, επάνω ή στο πλάι του φορητού υπολογιστή. Αν μια λυχνία LED είναι αναμμένη, τότε το τροφοδοτικό λειτουργεί κανονικά.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Σε ορισμένους φορητούς υπολογιστές HP, οι λυχνίες LED δεν δηλώνουν κατάσταση λειτουργίας. Στους υπόλοιπους φορητούς υπολογιστές HP, ίσως υπάρχουν πολύχρωμες λυχνίες LED που δηλώνουν διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Εξήγηση των λυχνιών του τροφοδοτικού σε αυτό το έγγραφο. Για να μάθετε πώς λειτουργούν οι λυχνίες LED του φορητού υπολογιστή που διαθέτετε, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης που συνόδευε τον υπολογιστή.
 2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας στον υπολογιστή.
 3. Επιβεβαιώστε ότι το κουμπί λειτουργίας ή η λυχνία LED λειτουργίας είναι αναμμένα όταν είναι ενεργός ο υπολογιστής.
  Αν η λυχνία LED λειτουργίας είναι αναμμένη , τότε το τροφοδοτικό λειτουργεί κανονικά.
  Αν η λυχνία LED λειτουργίας είναι σβηστή , τότε το τροφοδοτικό χρειάζεται αντικατάσταση.
Αν το τροφοδοτικό είναι ελαττωματικό και ο υπολογιστής βρίσκεται εντός εγγύησης, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης της HP και ζητήστε βοήθεια. Αν έχει λήξει η εγγύηση του υπολογιστή, ανατρέξτε στην ενότητα Παραγγελία πιστοποιημένων ανταλλακτικών της HP .
Βήμα 6: Εντοπίστε το εικονίδιο μπαταρίας στην περιοχή ειδοποιήσεων
Στην περιοχή ειδοποιήσεων των Windows υπάρχει ένα εικονίδιο που δείχνει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας. Εντοπίστε αυτό το εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας των Windows, δίπλα στην ώρα και την ημερομηνία.
 • Εικόνα 10: Εικονίδιο φόρτισης μπαταρίας
  Όταν το τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή, το εικονίδιο φόρτισης της μπαταρίας δείχνει ότι το τροφοδοτικό λειτουργεί κανονικά και παίρνει αρκετό ρεύμα.
Εικόνα 11: Εικονίδιο ισχύος μπαταρίας
Όταν το τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή, το εικονίδιο ισχύος της μπαταρίας δείχνει μία από τις εξής καταστάσεις:
 • Το τροφοδοτικό δεν λειτουργεί κανονικά.
  Αν το τροφοδοτικό είναι ελαττωματικό και ο υπολογιστής βρίσκεται εντός εγγύησης, αντικαταστήστε το τροφοδοτικό με το κατάλληλο ανταλλακτικό. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Παραγγελία πιστοποιημένων ανταλλακτικών της HP .
Το τροφοδοτικό δεν παίρνει αρκετό ρεύμα ώστε να φορτίζει την μπαταρία και να τροφοδοτεί ταυτόχρονα τον φορητό υπολογιστή. Για την καλύτερη δυνατή απόδοση, μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικά από άλλους υπολογιστές, αλλά μόνο το τροφοδοτικό που συνόδευε τον φορητό υπολογιστή σας.